Heri Haber

Bugün Alınan Kararlar Açıklandı

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında 31/03/2020 tarihinde saat 10:00’da Hitit Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonunda olağanüstü toplandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında konular görüşülerek uygulanacak kurallar maddeler halinde sıralandı.

Bugün Alınan Kararlar Açıklandı
122 views
01 Nisan 2020 - 17:49

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında 31/03/2020 tarihinde saat 10:00’da Hitit Üniversitesi Rektörlük Toplantı Salonunda olağanüstü toplandı. Covid-19 tedbirleri kapsamında konular görüşülerek uygulanacak kurallar maddeler halinde sıralandı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada; Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmekte, bu salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmektedir.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Coronavirüs (Kovid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır.

Bu salgının yayılmasının engellenmesinin en etkili yolu ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamaktır. Aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımız hayatlarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalmakta, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır. PTT ve banka şubelerinde ve bankamatik önlerinde oluşan kalabalık, sosyal mesafelenmenin sağlanamadığı ortamlar, yeteri düzeyde alınmayan dezenfeksiyon ve hijyen önlemleri virüsün yayılımını arttırmaktadır. Bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti hâsıl olmuştur. Alınan önlem ve tedbirlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz etmektedir.

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kurulunun 22 maddelik kararları şöyle:

MADDE 1-İlimiz merkezinde, haftanın farklı günlerinde muhtelif yerlerde kurulan semt pazarlarında satış yapan pazarcı esnafının; Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odasına kayıt yaptırması, Çorum Belediye Başkanlığından faaliyetine ilişkin izin belgesi alması şartıyla pazar yerlerinde tezgâh açabilmesine, satış yapabilmesine, oda kaydı ile izin belgesi olmayan kişilerin satış yapmak amaçlı pazar yerlerine alınmamasına, konunun ilgili meslek odası, Çorum Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kontrol edilmesine,

MADDE 2-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 27/03/2020 tarihli ve 2020/12 sayılı almış olduğu pazar yerleri ile ilgili tedbir kararlarına ek olarak;İlimiz merkezinde, haftanın farklı günlerinde şehrin muhtelif yerlerinde kurulan semt pazarlarında tezgah kurulumunun aynı gün sabah saat 06:30’da başlanmasına, öncesinde pazar yerine herhangi bir malzeme ve tezgah getirilmemesine, aynı gün akşam saat 19:00’da pazar faaliyetinin sona erdirilmesine, tüm tezgahların kaldırılmasına, tüm malzemelerin toplanmasına, pazar yerlerinin düzen ve disiplininin Çorum Belediye Başkanlığınca sağlanmasına, ihtiyaç duyulması halinde İl Emniyet Müdürlüğütarafından destek verilmesine,

MADDE 3-İlimiz merkezinde, haftanın farklı günlerinde şehrin muhtelif yerlerinde kurulan bütün semt pazarlarında, her semt pazarı için yeteri sayıda “Pazar Karakol Noktalarının” kurulmasına, kurulacak karakol kabinlerinin Çorum Belediye Başkanlığı tarafından temin edilmesine, bu noktalara İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli görevlendirmenin yapılmasına,

MADDE 4-Pazar yerleri, pazarcılık faaliyetleri ile ilgili sorunların yerinde çözülebilmesi, istişare ortamının oluşturulması, ortak aklın kullanılabilmesi, günümüz şartlarına uygun kalıcı çözümler üretilebilmesi amacıyla; Çorum Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili meslek odası temsilcilerinin katılımıyla “Pazar Yeri Komisyonunun” oluşturulmasına, Komisyonun her ay düzenli olarak toplanmasına, Komisyonun sekretarya ve koordinasyon işlemlerinin Çorum Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmesine,

MADDE 5- İlimizde alınan tedbirler kapsamında oturma bölümleri kaldırılan, sadece esnafa çay dağıtımı yapmak amacıyla faaliyet göstermesine müsaade edilen çay ocaklarının, görülen lüzum üzerine faaliyetlerinin ikinci bir talimata kadar durdurulmasına,

MADDE 6-İlimizde faaliyet gösteren eczanelerin çalışma saatlerinin; 01 Nisan 2020 tarihinden itibaren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 09:00 – 17:30 olacak şekilde belirlenmesine,

MADDE 7-İlimizde bulunan, çöplerden toplanan, kâğıt, plastik, cam, metal vb. gibi geri dönüşümü yapılabilen, ekonomik değeri bulunan malzemelerin, toplandığı, biriktirildiği, satın alındığı işyerlerinden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düzenlemeleri ile mer’i mevzuat kapsamında lisanssız ve izinsiz olarak faaliyet gösteren katı atık tesislerinin, depolarının ve hurdacıların, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, belediye başkanlıkları ve kolluk kuvvetleri tarafından gerekli kontrol ve denetimlerinin yapılmasına, işletme izni, lisansı, ruhsatı olmayanların faaliyetlerine müsaade edilmemesine,

MADDE 8-İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 23/03/2020 tarihli ve 2020/08 sayılı almış olduğu 7. maddesindeki karara ilave olarak; Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personellerden nöbet sonrası evine gitmek istemeyen sağlık çalışanları için konaklama amaçlı ilimiz merkezinde yer alan Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine bağlı İlimiz merkezinde yer alan misafir hanenin tahsis edilmesine,

MADDE 9- İlimizde gerçekleştirilecek ayni ve/veya nakdî sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi, mükerrer yardımların önlenmesi, sosyal yardım kuruluşlarının işbirliği içerisinde entegre olarak çalışabilmesi, eşgüdümün sağlanabilmesi amacıyla;İl Valisi tarafından görevlendirilecek Vali Yardımcısı Başkanlığında, Çorum Belediye Başkanlığı, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kızılay, İnsani Yardım Vakfı vb. kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla “Çorum Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Platformunun” oluşturulmasına,

MADDE 10- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 30/03/2020 tarihli ve 14500235-403.99-E.583 sayılı “Pandemi Hastaneleri” konulu yazısının 11. maddesinde belirtildiği üzere; Çorum İl Sağlık Müdürünün, ilimiz tüm sağlık tesislerindeki gerekli personelin il içinde yer değişikliği yapmakta tam yetkili kılınmasına,

MADDE 11- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 20/03/2020 tarihli ve 2020/05 sayılı almış olduğu 2. maddesindeki karara ilave olarak işverenlerce; işyerlerinde sosyal mesafelenmenin asgari 1,5 – 2 metre olacak şekilde sağlanmasına, çalışma ortamları, dinlenme, yemek, duş, lavabo gibi sosyal birimlerin vb. çalışanların bulunduğu işyerlerindeki tüm kapalı mekânların çalışma saatleri içerisinde havalandırılmasının sağlanmasına, çalışanlarda sağlıkla ilgili herhangi bir olumsuz bulgu görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, işyeri hekimine bilgi verilmesine, işyeri hekimince önerilen tüm tedbirlerin alınmasına,

MADDE 12- PTT ve banka şubelerine, oluşabilecek kalabalığın önlenmesi, sosyal mesafelenmenin sağlanabilmesi için mesai saatlerinin artırılmasının tavsiye edilmesine,

MADDE 13-PTT ve banka şubelerinde bekleyen kalabalığın önlenmesi, kişilerin yakın temas halinde olmamaları için, bankacılık hizmetleri konusunda vatandaşların öncelikli olarak internet ve mobil bankacılık uygulamalarına yönlendirilmesine, ancak şubelere zorunlu olarak gelmesi gereken vatandaşlarımız için de sosyal mesafelenmenin sağlanabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına,

MADDE 14- PTT ve banka şubeleri ile bankamatik önlerinde kalabalığın yoğun olduğu 12:00 – 15:00 saatleri arasında, sosyal mesafelenmenin sağlanabilmesi, bu konuda alışkanlık kazandırılması amacıyla kolluk birimleri tarafından sesli yayın araçları ile anonslar yapmak suretiyle gerekli uyarı ve bilgilendirmenin yapılmasına,

MADDE 15- PTT ve bankalar tarafından; kendilerine ait tüm bankamatiklerde; bankamatik işlemlerinin öncesinde ve sonrasında, para çekme ve yatırma işlemlerinden sonra mutlaka el dezenfektanı kullanılması, bankamatik işlemleri esnasında tek seferlik kullan at eldivenlerinin kullanılması gerektiğini belirten herkes tarafından okunabilecek boyutlarda yazılı ve görsel içerikli bilgilendirme levhalarının asılmasına, şehir estetiğine de uygun olacak şekilde sabit el dezenfektanlarının ve tek kullanımlık şeffaf eldivenlerin konulmasına, düzenli olarak malzeme kontrolleri yapılarak, vatandaşlar tarafından sürekli kullanılabilir olmasının sağlanmasına,

MADDE 16-PTT ve banka şubelerinin içerisinde müşterilerinin ve banka çalışanlarının sağlığının korunması amacıyla, çalışanlarının ve gelen kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasına, ateşi 37,5°C nin üzerinde olanların işe başlatılmadan ve şubeye alınmadan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, şubelerde sosyal mesafelenmenin korunması dahilPTT ve banka şubelerinin giriş kapısı, deskler ve müracaat işlem birimlerinin sıklıkla dezenfekte edilmesine, şubelerde tüm hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerin alınmasına,

MADDE 17- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.03.2020 tarihli ve E.6051 sayılı “Yardım Toplama” konulu yazısında belirtildiği üzere kurum, dernek ve vakıfların ivedilikle ilgili birimler tarafından uyarılmasına, bu kapsamdaki faaliyetlerinin, uygulamalarının Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmelerinin sağlanmasına; tüm uyarı ve ikazlara rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 6’ncımaddesinin “…İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır.” hükmü çerçevesinde gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

MAADE 18- İçinde bulunduğumuz Coronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, halkımızın sağlığının korunması, vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi, haksız rekabetin önlenmesi, hane ve işyerlerinde suistimale yol açabilecek durumların önlenebilmesi biyosidal ürün kullanarak mikroorganizmalar ve tüm zararlı canlılarla doğru ve etkin mücadele edilebilmesi amacıyla; kullanılacak ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından üretim veya ithal izni verilmiş olmasına, bu ürünleri kullanarak mücadelede bulunacak gerçek ve tüzel kişiliğe sahip işyerlerinin Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesine sahip olmaları ile İzin Belgesinde belirtilen ana ürün gruplarına uygun ürün tiplerini kullanmalarına, faaliyetlerini Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak göstermelerine, adı geçen Yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmeyen işyerleri hakkındaİl Sağlık Müdürlüğü, kolluk birimleri ve adli merciler tarafından gerekli idari ve cezai işlemlerin uygulanmasına,

MADDE 19- Alınan bu kararların; kolluk birimleri tarafından hassasiyetle takip edilmesine, gerekli kontrol ve denetimlerin artırılarak yapılmasına, uygulanmasının sağlanmasına,

MADDE 20- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 21- Alınan bu kararların, Belediye Başkanlıklarınca anons sistemiyle, İl/İlçe Müftülüklerince cami hoparlörlerinden halkımıza duyurusunun yapılmasına,

MADDE 22- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, Çorum İl Özel İdaresine, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, İl Sivil Toplumla ilişkiler Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, Çorum Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, PTT Başmüdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, 45. Bölge Çorum Eczacı Odasına, Kızılay Çorum Şubesine, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odasına, İlimizde bulunan bankalara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
PİYASALARDA SON DURUM
 • DOLAR
  -
  -
  -
 • EURO
  -
  -
  -
 • ALTIN
  -
  -
  -
 • BIST 100
  -
  -
  -
Hava durumu
-
-
-
Nem Oranı: -
Basınç: -
Rüzgar Hızı: -
Rüzgar Yönü: -
Hava durumu
İMSAK-
GÜNEŞ-
ÖĞLE-
İKİNDİ-
AKŞAM-
YATSI-